Obsah stránky je chraněný autorským právem. V případě zájmu o fotografie, článek neváhejte kontaktovat admina stránek. Email: tomas.zerhau@zerho-galerie.cz
logo

Parlamentní den

Ve středu 22. listopadu 2017 se v Brně konal druhý ročník Parlamentního dne, kde se sešly parlamenty z různých škol Jihomoravského kraje. Nemohl jsem zde chybět nejen jako účastník, ale také jako reportér. Z obou stran to pro mě byla velká zkušenost. Před zahájením akce jsem vyzpovídal Kamilu Rotterovou, předsedkyni Krajského parlamentu dětí a mládeže Jihomoravského kraje. 
CO JE KRAJSKÝ PARLAMENT DĚTÍ A MLÁDEŽE A ČEMU SE VĚNUJE ? 

„Krajský parlament dětí a mládeže je seskupení vybraných dětí, žáků ze středních škol, kteří se schází jednou měsíčně. Na schůzích se věnujeme tomu, aby na školách vznikaly parlamenty, také jim pomáháme v rozvíjení jejich činností. Pořádáme různé akce o tom, co vlastně děláme, buď pro širší veřejnost, nebo jako dnes, pro školy v Jihomoravském kraji.“ 

KOLIK STUDENTŮ JE ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU?  

„Do projektu je zapojeno 15 studentů z různých středních škol.“ 

JAK SE ŠKOLY MOHOU DO PROJEKTU ZAPOJIT?  

„Do projektu se mohou zapojit jak školy základní, tak střední odborná učiliště s maturitou i bez ní. Pro přihlášení do projektu je třeba vyplnit přihlášku za danou školu. A také během volebního období mohou z projektu odstoupit. Je to čistě volba žáků a školy.“.  

0
0
0
0
0
0
0
0

Na úvod Parlamentního dne nás přivítal Andrzej Bartosz, ředitel školy, který vyprávěl dojemný příběh a podělil se se zkušenostmi ze svých dnů strávených v parlamentu školy. 

CITUJI: 

„Když jsem byl před dvěma měsíci na své původní škole, na šedesátém výročí, kde jsem jako čestný host vystoupil a řekl pár slov jako absolvent, mě tehdy napadla myšlenka, která byla přičiněním parlamentu v naší škole. Když mě po Sametové revoluci pracovníci oslovili, abych dělal ředitele školy, vzpomněl jsem si na jeden velice významný den. Byl to Den učitelů na polské škole, kde náš bývalý ředitel měl ve zvyku (což doufám, že teď nezneužijí naši žáci, ale já se tomu nebráním),že na jeden den vedení školy přebírá vedení parlamentu a já jsem se tehdy stal na jeden den ředitelem školy. “ 

Po úvodním projevu ředitele školy čekal žáky i učitele, kteří koordinují projekt ve školách, nabitý program. Žáci byli rozděleni do pracovních skupin, které řešily myšlenku, jak by měl vypadat školní parlament. Učitelé měli vlastní skupinu, kde řešili ideálního předsedu parlamentu. Na konci dne byly zhodnoceny všechny pracovní skupiny.